Vítejte na stránkách STAVEBNÍCH A ROZVOJOVÝCH DRUŽSTEV POHODA

 

Proč si vybrat právě nás?


Potřebujete pomoc s vyplacení exekucí váznoucích na nemovitost?

okamžité vyplacení exekucí na Vaši nemovitost, nebo na Vaši osobu

okamžité zastavení vymáhání všech exekucí a pohledávek

odblokování bankovních účtů a zastavení exekuce na mzdu


Hrozí Vám dražba nemovitosti?


okamžité vyplacení dražby na Vaši nemovitost

okamžité zastavení prodeje Vaší nemovitosti

odblokování bankovních účtů a zastavení exekuce na mzdu


Hrozí Vám prodej nemovitosti v rámci insolvenčního řízení?


okamžité vykoupení Vaší nemovitosti z insolvenčního řízení

převod nemovitosti do Vašeho družstevního vlastnictví

ukončení insolvenčního řízení

Pro ostatní

Bydlení ve vlastním

V dnešní době se získání hypotečního úvěru pro pořízení bytu do osobního vlastnictví pro mnohé nedostupné. Pro mnohé tak jedinou dostupnou variantou jak dosáhnout vlastního bydlení pomocí družstevního podílu.

Bezpečné financování nemovitosti

Naše družstvo nabízí financování družstevního bydlení z úvěrů poskytnutých družstvu. Dlužníkem banky je družstvo a úvěr je splácen družstevníky družstva.

Úspora finančních prostředků

Nákup družstevního podílu (a tím získání práva na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu) dnes na realitním trhu vyjde o několik procent levněji než pořízení pomocí běžné hypotéky.

Spolehlivý partner

STAVEBNÍ A ROZVOJOVÉ DRUŽSTVO POHODA je dlouhodobě etablovaným družstvem s desítkami členů. Je silné a bezpečné.

Jednodušší správa společného majetku

V našem bytovém družstvu se uplatňuje princip jeden člen –> jeden hlas, bez ohledu na velikost nemovitosti.

Zajištění financování nemovitosti

Naše družstvo nabízí financování družstevního bydlení z úvěrů poskytnutých družstvu. Proto jsme Vám schopni pomoci pokud je na Vás nebo Vaši nemovitost vedeno exekuční řízení.

Výhody družstevního bydlení oproti osobnímu vlastnictví

První bytové družstvo vzniklo v Čechách v roce 1886. Podle předsedy Svazu českých a moravských bytových družstev Jana Vysloužila by bydlení v družstevním bytě mohlo oslovit mladou generaci, pro kterou se standardní tržní bydlení stává nedostupné. Je zde i komunitní a ekologický rozměr tohoto typu bydlení, který by mohl “lákat” nejen mladé.

 

Družstevní výstavba bytů tvořila od vzniku republiky důležitou roli. V některých letech tvořila až 50 %. Byty družstevní, které se svým charakterem blíží bydlení vlastnickému, užívané domácnostmi členů družstev, dnes tvoří asi 10 % z obydlených bytů v ČR.

 

Sedm výhod družstevního vlastnictví

Bydlení ve vlastním

Ceny bytů, rodinných domů, pozemků vzrostly za poslední dekádu o dvě stě procent a dalece tak přesáhly nejen růst spotřebitelský cen, ale především růst příjmů většiny obyvatel. Pro řadu domácností se s ohledem na pokračující nárůst cen a zpřísnění podmínek pro získání hypotečního úvěru stalo pořízení bytu do osobního vlastnictví nedostupné. Nákup družstevního podílu (a tím získání práva na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu) přitom na realitním trhu vyjde o několik procent levněji.

Jednodušší správa společného majetku

Pokud nevlastníte rodinný domek, nevyhnete se schůzím, na kterých se sousedy řešíte správu společného majetku. V bytovém družstvu se uplatňuje princip jeden člen – jeden hlas – bez ohledu na velikost nemovitosti. K odsouhlasení změn, které nespadají do běžné správy, navíc postačuje souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, nikoli vyššího kvora spoluvlastnických podílů jako u společenství vlastníků. Nemá-li většina spolubydlících o správu domu zájem, nechodí na schůze, ani nevyužívají možnosti hlasovat korespondenčně, umožňuje družstvům právní úprava konání náhradní členské schůze, na níž lze rozhodnout i tehdy, pokud se nadpoloviční většina nesejde. Rozhodování společenství vlastníků je v takových případech zablokováno.

Jednodušší a levnější převod

Většina lidí se za svůj život několikrát přestěhuje. A pokud nechce nemovitost pronajímat, prodá ji. Zatímco u bytu v osobním vlastnictví musíte změnu majitele vložit spolu s kupní smlouvou a cenou za převod do katastru nemovitostí, u družstevní nemovitosti se pouze převede družstevní podíl. Nabyvatel tak získává nájemní právo k dané nemovitosti. Není k tomu potřeba žádný znalecký posudek ani kupní smlouva. Vzhledem k tomu, že se nejedná o klasický převod nemovitosti, nehradíte ani 4 % daň z nabytí nemovité věci.

Větší vliv na výběr sousedů

Bytová družstva skýtají i další výhody. Na celkovou spokojenost s bydlením má bezpochyby zásadní vliv kvalita sousedských vztahů. Legislativa družstvům umožňuje vyloučení neplatičů nebo výrazně problematických spolubydlících. Společenství vlastníků prakticky tuto možnost nemají, soudní řešení navíc bývá často velmi problematické a zdlouhavé a nevymožené dluhy za dlužníka hradí všichni ostatní vlastníci v domě. Družstvo se také vyjadřuje k pronájmu družstevního bytu dalším osobám, ke kterému musí dát svůj souhlas.

Zajištění financování nemovitosti prostřednictvím družstva

Nechcete si brát hypoteční úvěr u banky a stát se tak jejím dlužníkem, nebo nemůžete doložit dostatečné příjmy, nebo je na Vás a Vaši nemovitost vedeno exekuční řízení? Naše družstvo nabízí financování družstevního bydlení z úvěrů poskytnutých družstvu. Dlužníkem banky je tedy družstvo a vy úvěr splácíte spolu s platbami za užívání nemovitosti. Při převodu bytu nemusíte vypořádávat hypoteční zástavní právo, s převodem podílu přechází povinnost splátky automaticky na nástupce.

Stavební úpravy pod kontrolou

Jak dokládají zkušenosti řady bytových družstev a společenství vlastníků, při rekonstrukci nemovitostí může nechtěně dojít i k zásahu do společných částí (zdí, nosných konstrukcí, systému dálkového vytápění apod.), které mohou mít vliv na statiku domu a další. Při stavebních úpravách družstevní nemovitosti je potřebný souhlas. Při rekonstrukci soukromého bytu má sice vlastník zakázáno zasahovat do společných částí, zákon však nepamatuje na žádnou sankci a toto pravidlo bývá velmi často porušováno.

Snižování nákladů na bydlení

Bytové družstvo může poskytovat služby související se správou domů a bytů dalším osobám. Financováním správy, údržby a oprav domu i z těchto jiných zdrojů se tak snižují členům družstva náklady na bydlení.

Na závěr lze shrnout, že bydlení ve vlastním (kromě možnosti hypotečního úvěru) je výhodnější pro ty, kteří byt pořizují jako investici např. k dalšímu pronájmu. Kdo hodlá v pořizovaném bytě sám bydlet, může v praxi spíše ocenit pružnější úpravu a širší možnosti bytových družstev. Jako lepší přístup k financování formou úvěru, rovněž vám může pomoci se získáním prostředků například na rekonstrukci, družstvo má výhodnější podmínky při sjednání pojistných smluv na nemovitost, Váš družstevní podíl je anonymní pro veřejnost. Nezapisuje se do žádného registru a vaše vlastnictví je tak chráněno před třetími osobami