STANOVY STAVEBNÍHO A ROZVOJOVÉHO DRUŽSTVA POHODA I.

Stanovy družstva POHODA I.